Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

firmę  Impresje s.c. Urszula Furtak i Małgorzata Furtak

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma  Impresje s.c. Urszula Furtak i Małgorzata Furtak,    ul. Powsińska 22, 02-920 Warszawa,  NIP 524 22 11 737.

2. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem Danych Osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych firmy Impresje s.c., ul. Powsińska 22, 02-920 Warszawa

– przez e-mail: impresje@impresje.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

– realizować zamówienia dotyczące sprzedaży/świadczenia usług

– wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych.

– prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz przesyłać informacje handlowe oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług.

– prowadzić windykację należności i  postępowania sądowe, dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z realizacją zamówień w przypadku sporu.  

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji powyższych celów, w szczególności do   realizacji  zamówień  – bez ich podania, nie będziemy mogli nawiązać lub kontynuować z Państwem współpracy.

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na czas realizacji  zamówień, a także przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zamówień. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, firmom konsultingowym, księgowym, podwykonawcom naszych usług lub  partnerom handlowym, których reprezentujemy na polskim rynku.  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Możemy przekazać Państwa dane również organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Państwa dane osobowe nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.

6. Państwa  prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

– prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

– prawo żądania usunięcia Państwa  danych osobowych,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze marki

Showroom

ul. Powsińska 22
02-920 Warszawa
tel. +48 22 642 25 40
impresje@impresje.pl
office@impresje.pl

poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00
sobota: 11:00 – 15:00

Biuro i magazyn

ul. Klimontowska 26 lok.48C
04-672 Warszawa
tel. +48 501 399 815
biuro@impresje.pl

poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00

Odwiedź nas: